Aktualitātes

Pievienojieties Dekšāres pagasta pašdarbnieku kolektīviem!

Pievienojieties Dekšāres pagasta pašdarbnieku kolektīviem!

Kā tas ir ierasts ik gadu, arī šī gada oktobrī jaunu darba sezonu uzsāk Dekšāres pagasta pašdarbnieku kolektīvi. Darba sezonas sākumā ikviens interesents tiek laipni aicināts pievienoties šādiem pašdarbnieku kolektīviem:

  • vienoties dziesmā var, pievienojoties jauktajam vokālajam ansamblim „Vālodzīte” (vadītāja Agnija Strūberga), vīru kopai „Kūzuls” (vadītāja Inga Stafecka) un kapelai „Sovejī” (vadītāja Janīna Juste);
  • dejošanas prasmes var uzlabot senioru līnijdeju kolektīvā  „Bokonu bryuklinis” (vadītāja Dzidra Bruzgule);
  • tie, kuri vēlas pilnveidot pūšaminstrumentu spēles prasmes, tiek aicināti pievienoties pūtēju orķestra „Dekšāres” (vadītājs Antons Zaharāns) kolektīvam, kā arī saksofonistu ansamblim (vadītāja Silvija Slavika);
  • jaunus lomu tēlotājus gaida dramatiskais kolektīvs „Kūpā” (vadītāja Elizabete Leimane).

Sīkāku informāciju par pašdarbnieku kolektīviem Dekšāres pagastā var saņemt, zvanot pa tālr. 27874853 (Nellija Strode – kultūras darba organizatore).

2014-10-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A