Aktualitātes

Pieredzes apmaiņas brauciens PII „Bitīte” pedagogiem

Pieredzes apmaiņas brauciens PII „Bitīte” pedagogiem

Atzīmējot Skolotāju dienu, pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” pedagogu kolektīvs 11. oktobrī devās pieredzes bagātināšanas braucienā uz Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis”.  

Brauciena laikā pedagogi iepazinās ar iestādes darbību, audzēkņu grupām un bagāto metodisko materiālu klāstu. „Kamolīša” vadītāja pastāstīja gan par iestādi, gan par pirmsskolas izglītības iestāžu situāciju Jelgavā. Izrādās, Jelgavā centralizēti vietu bērnudārzā gaida apmēram 1000 mazo jelgavnieku! Darbojas 9 pašvaldības un 6 privātie bērnudārzi.  “ Kamolītī „ ir 11 grupas, kuras apmeklē 250 bērni.

PII „Bitīte” pedagogi bagātināja savu pieredzi ar jaunām idejām, un ir apņēmības pilni tās realizēt arī paši. Pēc viesošanās „Kamolītī” pedagogi devās ekskursijā pa Jelgavu, kā arī apciemoja šokolādes muzeju Pūrē. PII „Bitīte” kolektīvs izsaka pateicību Viļānu novada pašvaldībai par atbalstu brauciena rīkošanā.

Arī bērniem oktobris pagāja dažādās jaukās aktivitātēs. Grupās notika Rudens svētki, bērni aktīvi gatavojās Latvijas dzimšanas dienai, kā arī sāka gatavoties Ziemassvētkiem.

         

Informāciju sagatavoja

Ārija Strupiša

PII „Bitīte” vadītāja

2014-11-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A