Pieņemtie lēmumi par būvatļaujas izdošanu

Pieņemtie lēmumi par būvatļaujas izsniegšanu

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

 

Objekta nosaukums

Iecerētās būves veids

Lēmums par būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju

Būvatļauja

stājas spēkā

Nr.

Datums

Saturs

Malta-Broki-Lielie Tuči-Lucāni-Krisceļi

Pašvaldības autoceļa  “Malta-Broki-Lielie Tuči-Lucāni-Krisceļi” pārbūve

Pārbūve

18

18.07.2018

Izdot

24.07.2018.

“Čibisi”, Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Lauksaimniecības nojumes būvniecība

Jauna būvniecība

28

06.09.2018.

Izdot

17.09.2018.

Brīvības iela 28, Viļāni

“Viļānu pilsētas stadiona pārbūve” I kārta

Pārbūve

34

14.11.2018.

Izdot

21.11.2018.

Brīvības iela 28, Viļāni

“Viļānu pilsētas stadiona  pārbūve” II kārta Pārbūve 34 14.11.2018. Izdot 21.11.2018.

Ceriņu iela 11, Viļāni

“Atpūtas mājas un saimniecības ēku būvniecība” Jauna būvniecība 38 13.12.2018. Izdot 21.12.2018.

“Stiuriņi”,Sokolku pagasts, Viļānu novads

“Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība” Jauna būvniecība 39 19.12.2018. Izdot 20.12.2018.

“Ozoli”, Rimši Viļānu pagasts, Viļānu novads

Vasaras mājas būvniecība Jauna būvniecība 3.12.6.1./2 09.01.2019 Izdot 11.01.2019.

Dekšāres pagasts

Valsts nozīmes ūdensnotekas N-5, ŪSIK kods 423492432;01, PIK 00/00-50/38 Dekšāres pagastā, Viļānu novadā atjaunošana Atjaunošana 3.12.6.1./12 10.04.2019 Izdot 17.04.2019.

Sokolku pagasts

Atpūtas mājas, šķūņa un tualetes būvniecība, garāžas novietošana “Dijevo” Jauna būvniecība 3.12.6.1/14 10.04.2019 Izdot 12.04.2019.
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A