ELFLA

Piedzīvojumu velotrases ierīkošana

Projekta nosaukums

„Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā”

Identifikācijas nr.

19-01-AL15-A019.2201-000013

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Raiņa iela 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

23.09.2019. - 23.09.2021.

Mērķis

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” labiekārtošana un attīstīšana, ierīkojot piedzīvojumu velotrasi

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte - piedzīvojumu velotrases ierīkošana lietotājiem visām vecuma grupām;

2. aktivitāte -gājēju celiņa seguma nomaiņa un apgaismojuma uzstādīšana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā;

3. aktivitāte - velotrases atklāšanas sporta pasākuma organizēšana.

Projekta kopējais budžets

55 161.01 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

35 000.00 EUR

Publiskais finansējums 

31 500.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

16 850.00 EUR

Publicitāte

2019-07-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A