Aktualitātes

Peldūdeņu testēšana Viļānu novadā

Peldūdeņu testēšana Viļānu novadā

Pašvaldība saņēmusi peldūdeņu testēšanas rezultātus no mikrobioloģiskās un fizikāli-ķīmiskās izmeklējumu laboratorijas. Peldūdeņi pārbaudīti 9. jūlijā divās oficiālās peldvietās – Maltas upē un Radopoles ezerā.

Testēti rādītāji, kas noteikti normatīvajā aktā – 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumos nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. Ūdens paraugos analizēti cilvēka veselību apdraudoši mikrobioloģiskie rādītāji –   Escherichia coli un Zarnu enterokoki. Maltas upes un Radopoles ezera peldvietās peldūdeņi atbilst prasībām un tie, kuri vēlas peldēties, var justies droši.

2019-07-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A