Aktualitātes

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērinātā tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Jurim Svilānam piederošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 23, Viļānos, Viļānu novadā, kadastra Nr. 7817 004 0101. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2221 m2 platībā. Piedzinējs: AS "SEB banka", jur. adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 3300,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2019. gada 11.augustam, izmantojot elektronisko izso9ļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 330,00 EUR, ZTI L.Solovjomas, reģ. Nr. 08046611453, depozīta kontā Nr. LV69TREL9199104001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums- 2019. gada 22. jūlijs plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks- 2019. gada 21. augusts plkst. 13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

2019-07-15
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A