Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, grozot teritorijas plānojumu

23.08.2018. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.10 jautājumā 12§ pieņemts lēmums „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, grozot teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma mērķis ir piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas Viļānu novada pašvaldības iedzīvotājiem uzbūvējot Sporta un aktīvās atpūtas centru (SAAC) ar pieslēgumu pie Viļānu vidusskolas.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras laukumā 1A, Viļānos, Viļānu novadā, LV - 4650 vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 64628031), kā arī sekojot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var Viļānu novada pašvaldības mājas lapā www.vilanunovads.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

Lēmums

2018-08-28
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A