Aktualitātes

Pavasara vēstneši - pašdarbnieki

Pavasara vēstneši - pašdarbnieki

Kad nokūst sniegs un mostas daba, sāk rosīties ne tikai kukaiņi, bet arī mūsu pašdarbnieki. Kā ierasts, pavasarī notiek dažādas skates, kurās pašdarbības kolektīvi parāda, cik cītīgi ir strādājuši ziemā. Marta sākumā Viļānu novada dejotāji piedalījās deju kolektīvu skatēs Rēzeknē. Varam lepoties ar to, ka visi kolektīvi parādīja lielisku sniegumu, iegūstot I pakāpi.

7. martā Rēzeknes kultūras namā notika izšķirošā skolu jaunatnes kolektīvu atlases skate. Viļānu kultūras nama 3. – 4. klašu deju kolektīvs ieguva 42,8 punktus un Viļānu kultūras nama 10. – 12. klašu deju kolektīvs ieguva 41,5 punktus. Abiem kolektīviem piešķirti I pakāpes diplomi.

Ar I pakāpes diplomu var lepoties arī Dekšāru pamatskolas 1.-4. un 5.-9. klašu deju kolektīvi, kā arī Viļānu vidusskolas un Rēzeknes Tehnikuma Viļānu mācību vietas apvienotais deju kolektīvs "Ritvari".

8. martā Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skatē uzstājas Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Austra”, kurš žūrijas komisijas vērtējumā ieguva 53,0 punktus un I pakāpes diplomu.

 

Kolektīvu sniegumu vērtēja Latvijā pazīstami un ievērojami dejas lietpratēji – Jānis Ērglis, Agris Daņiļevičs, Maruta Alpa un citi.

Pateicamies deju kolektīvu vadītājām Lūcijai Kukainei, Mārītei Naglei un Ilonai Cvetkovai, kā arī visiem dejotājiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu, un vēlam veiksmi ceļā uz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī izturību turpmākajos koncertos!


Agita Vigupe

Viļānu KN mākslinieciskās daļas vadītāja

2015-03-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A