Par iestādi / Rekvizīti

Adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650
Darba laiks: 8.00-17.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 13.00)

Kontaktinformācija:

Reģ.Nr. 90009114114
A/S Swedbank Rēzeknes filiāle
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A