Iepirkumu arhīvs

PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušajiem rekonstrukcijas darbiem

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/12
Iepirkuma procedūras veids  SARUNU PROCEDŪRA. 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušajiem rekonstrukcijas darbiem

Pamatojums

Sarunu procedūra piemērota atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumiem un pamatojoties uz apsekošanas aktu.

Publikācijas datums IUB mājas lapā 16.04.2015.
Sarunas procedūras norise 17.04.2015. līdz plkst.11:00
Vieta Viļānu novada pašvaldība 2.1. telpa
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  PS “LATGALES BŪVE”
Līgumcena (bez PVN)  EUR 40841,65
Vienošanās  17.04.2015.
2015-04-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A