EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS

Pakāpieni attīstībai

Projekta nosaukums

„Pakāpieni attīstībai” (PAT)

Identifikācijas nr.

Nr. 2018-1-LV02-ESC31-002405

Programma

Eiropas Solidaritātes korpuss

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

01.04.2019.-31.03.2020.

Mērķis

Sekmēt jauniešu līdzdalību un iesaisti politisko lēmumu

pieņemšanas procesā, ieviest pozitīvas pārmaiņas darbam jaunatnes jomā Viļānu novada pašvaldībā.

Galvenās aktivitātes

  • jauniešu tikšanās ar Viļānu novada pašvaldības pārstāvjiem,
  • vienota jauniešu sociālā tīkla izveidošana,
  • priekšlikumu  iesniegšana sistēmas darbam ar jaunatni uzlabošanai pašvaldībā,
  • jauniešu nodarbinātības un brīvprātīgā darba veicināšanas pasākumi Viļānu novadā;
  • aktīva un veselīga dzīves veida popularizēšana,
  • meistarklašu, tematisko pēcpusdienu, informatīvos un izglītojošos pasākumu organizēšana novada jauniešiem

Projekta kopējais budžets

6888,00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

6888,00 EUR

Publiskais finansējums 

6888,00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

00.00 EUR

Publicitāte

2019-04-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A