Pakalpojumi

Par DI projekta īstenošanas rezultātiem 2018.gadā

2018.gadā īstenojot DI projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”ar Nr. 9020201/15/I/005 Viļānu novada iedzīvotājiem- Personām ar GRT, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuvecākiem tika organizēti un sniegti tādu speciālistu kā fizioterapeita, masiera  un psihologa pakalpojumi. Šos pakalpojumus gada laikā saņēma 16 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 7 šo bērnu vecāki, audžuvecāki, kā arī 6 personas ar GRT.  Pateicoties šim Eiropas Sociālā fonda atbalstītajam projektam, vairums personu šādus pakalpojumus veselības uzlabošanai  saņēma pirmo reizi. No DI projekta līdzekļiem tika izlietoti 6582,14 euro, lai samaksātu par sniegtajiem pakalpojumiem.

 2019.gadā jau noslēgti jauni līgumi par fizioterapeita un psihologa konsultācijām,  līgums par jaunu pakalpojuma veidu -reitterapijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jūnijā tiks noslēgts līgums par masāžas pakalpojumu. Sociālais dienests cer, ka visas personas, kuras iesaistītas šai projektā, izmantos  viņiem pieejamās iespējas .

______________________________________

Jau no 2018. gada Viļānu novadā tika noslēgti 6 līgumi un tiek sniegti fizioterapeita, masāžas, psihologa pakalpojumi.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A