Novada pašvaldība

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

 Adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni,

LV-4650

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Tālrunis: 64628033

Fakss: 64628035

E-pasts: novads@vilani.lv

Reģ.Nr. 90009114114
A/S Swedbank Rēzeknes filiāle
Kods: HABALV22
                                         Konts: LV73HABA0551026165229

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A