Aktualitātes

Notiks seminārs gaļas liellopu audzētājiem

Notiks seminārs gaļas liellopu audzētājiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes konsultāciju birojs šī gada 11. aprīlī plkst.10.00 Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros aicina apmeklēt izglītojošo semināru „Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana” (gaļas lopkopības nozarē), kura laikā Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore dr.agr. Daina Kairiša sniegs skaidrojumu par selekcijas nozīmi gaļas lopkopībā, mācīs gaļas liellopu ēdināšanas pamatprincipus un piedāvās zināšanas par lopbarības kvalitātes nodrošinājumu. Savukārt zemnieku saimniecības „Rustupe” īpašnieks Dainis Rungulis izglītos gaļas liellopu eksterjera vērtēšanas jomā un sniegs priekšstatu par liellopu liemeņa klasifikāciju.

Gaļas liellopu audzēšana ir kļuvusi par vienu no populārākajām nozarēm Latvijas lauksaimniecībā. Statistikas dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā gaļas liellopu skaits Latvijā ir pieaudzis no 12 tūkst. līdz 25 tūkst. dzīvnieku. Arī Latgales lauksaimniecības sektorā šobrīd gaļas lopkopības nozarei ir nozīmīga vieta un gaidāms, ka turpmāk tās attīstība saglabāsies. Zināmā mērā to nosaka Latgales lauku paugurainais reljefs un bieži vien arī mālainās augsnes, kas attiecīgajās platībās ir maz piemērotas kultūraugu audzēšanai, savukārt ir ļoti atbilstošas kā pļavas un ganības. Protams, te varētu iebilst, ka tas nāk par labu arī piena lopkopībai, taču pieredze liecina, ka tomēr ļoti daudzi saimnieki, ņemot vērā pēdējo gadu tendences un piena cenu svārstības tirgū, kā arī lielā mērā apzinoties savus materiālos resursus un reālo gribēšanu un varēšanu turpināt strādāt piena lopkopībā, tomēr izvēlas pakāpeniski pāriet uz gaļas lopkopību. Daudzi no viņiem atviegloti nopūšas, ka nu vairs nebūs jānopūlas ar ikdienas slaukšanas darbiem, piena savākšanas nodrošināšanu u.tml., taču, lai efektīvi strādātu ar gaļas liellopiem, ir jāuzkrāj jaunas zināšanas. Jā, ir speciālā literatūra, interneta resursi, bet kā saprast, kura informācija konkrētajā brīdī ir tā svarīgākā un ar ko tad īsti būtu pareizāk sākt? Lai visu šo neziņas ceļu saimniekiem padarītu saprotamāku un vieglāku, kā arī, lai palīdzētu maksimāli izvairīties no iespējamām kļūdām, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes konsultāciju birojs, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” ietvaros šī gada februārī un martā īstenoja projektu „Arodapmācības liellopu gaļas ražošanas nozarē” (proj. Nr. 13-00-L11114-000037). Ņemot vērā to, ka zemnieku vidū bija ļoti liela aktivitāte un uz apmācībām pieteicās vairāk nekā četrdesmit pretendenti, tad, lai mācību procesā nodrošinātu arī pienācīgu kvalitāti, LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs nolēma veidot divas apmācāmo grupas. Kaut arī projekta ietvaros zināšanas varēja gūt tikai viena no grupām, tomēr atradās iespēja organizēt apmācības arī visiem pārējiem interesentiem. Mācību laikā zemnieki guva zināšanas par gaļas liellopu audzēšanu un ciltsdarba pamatiem, par ganāmpulka menedžmentu, gaļas liellopu ēdināšanu un labturību, gaļas liellopu ganāmpulka turēšanas ekonomiskajiem aspektiem un tamlīdzīgi.

Kā būtisku ieguvumu zemnieki novērtēja gaļas liellopu saimniecību apmeklējumu, tāpēc LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja darbinieki pateicas Rēzeknes novada zemnieku saimniecības „Morāni” īpašniecei Dainai Počai, Viļānu novada piemājas saimniecības „Stūri” īpašniekam Andrim Strodam, kā arī zemnieku saimniecības „Ķimenes” saimniecei Vinetai Knipai par atsaucību un pretimnākšanu Šie saimnieki tiešām ir pelnījuši milzīgu „paldies!” par ieguldījumu savu saimniecību izaugsmē un gatavību dalīties pieredzē ar citiem zemniekiem.

Semināram jāpiesakās, zvanot uz LLKC Rēzeknes nodaļu 64625254 vai elektroniski Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv (sadaļā: „Piesakies bezmaksas izglītojošiem semināriem”).

2014-04-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A