Aktualitātes

Notiks pirmais Viļānu novada Attīstības programmas izstrādes tematisko grupu seminārs

Notiks pirmais Viļānu novada Attīstības programmas izstrādes tematisko grupu seminārs

Šā gada 16.jūlijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 notiks pirmais tematisko grupu seminārs, kurā tiks analizēti esošie pieejamie novada resursi un diskutēts par novadam svarīgiem attīstības rīcības virzieniem un īstenojamiem uzdevumiem un investīciju projektiem. 

Pieteikties darbam tematiskajās grupās var pie Viļānu novada domes Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas (e-pasts: iveta.pizica@vilani.lv, t. 64628031), Projektu vadītājas Ainas Dzalbes (e-pasts:aina.dzlabe@vilani.lv, t. 64662086) vai pagastu pārvaldēs: Dekšāres pagasta pārvalde (e-pasts: deksares@inbox.lv, t. 64640133), Sokolku pagasta pārvalde (e-pasts: info@sokolki.lv, t. 64640290)

Iedzīvotāji tiek arī aicināti piedalīties Attīstības programmas izstrādē, atbildot uz dažiem jautājumiem ŠEIT.

Vairāk informācijas par Viļānu novada Attīstības programmas izstrādi var atrast ŠEIT


1. un 2. darba grupa - no plkst. 9:00 līdz 11:00 (SVID analīze)

1., 2. un 3. darba grupa no plkst.11:00 līdz 13:00 (resursu SVID analīze un novada vidējā termiņa attīstības prioritātes)

Semināra norises vieta: Viļānu novada dome (Viļāni, Kultūras laukums 1a).

2014-07-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A