Aktualitātes

Noskaidroti konkursa “Viļānu novada Gada cilvēks 2019” laureāti

Noskaidroti konkursa “Viļānu novada Gada cilvēks 2019” laureāti

Ir noslēgusies pretendentu pieteikšana konkursam “Viļānu novada Gada cilvēks 2019”. Kopumā pašvaldībā tika iesniegti 36 pieteikumi.

Saskaņā ar konkursa „Viļānu novada Gada cilvēks 2019” nolikumu nomināciju ieguvēji tika apstiprināti 2019. gada 12. novembra komisijas sasauktajā sēdē. Konkursa uzvarētāji tiks sumināti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā. Aicinām ikvienu atbalstīt savus radus, draugus un kolēģus, piedaloties konkursa “Viļānu novada Gada cilvēks 2019” apbalvošanas ceremonijā, kas norisināsies 18. novembrī plkst. 14:00 Viļānu kultūras namā. 

Gada novadnieks  2019 - Viļānu vidusskolas interešu izglītības pedagogs Inga Stafecka

Mūža ieguldījums – pensionārs Jāzeps Piļpuks

Gada cilvēks kultūrā 2019 – Viļānu novada pašdarbnieks Julijans Armuška

Gada cilvēks sportā 2019 – A.Stroda piemiņas skrējiena organizatore un iniciatore Nellija Strode

Gada cilvēks savā amatā 2019

 1. Viļānu vidusskola,  vēstures un sociālo zinību skolotāja Nataļja Jakušonoka
 2. Viļānu novada pašvaldība, kasiere Jekaterina Cvetkova
 3. Viļānu doktorāta ārsta palīgs Anita Bortkeviča
 4. Viļānu vidusskola, skolas saimnieks Inese Tuče
 5. Dekšāru pamatskola, pavāra palīgs Anita Saleniece
 6. A/S Viļānus SIS, remontatslēdznieks Andris Gajevskis
 7. Viļānu Kultūras nams, gaismas režisors Artis Kozlovskis
 8. Viļānu Mūzikas un māksla skola, apkopēja Lilija Skrauce
 9. LPKS Viļāni, piena autocisternas vadītājs – piena savācējs Guntars  Zeps
 10. Viļānu pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ināra Svilāne
 11. Viļānu pilsētas p.i.i skolotāja palīgs Nadežda Bekasova
 12. Sociālā darbiniece Mārīte Caune
 13. SIA “Cerība 2”, kokapstrādes palīgstrādnieks Ruslans Boroduļins
 14. KS “Sokolki2” mehanizators Sergejs Andrejevs
 15. Sokolku pagasta pārvaldes, bibliotēkas un klupa telpu tehniskā darbiniece  Jeļena Terentjeva
 16. remontatslēdznieks SIA “Viļānu namsaimnieks” Oļģerts Lucijanovs
 17. Viļānu pagasta p.i.i “Bitīte” medicīnas māsa Inese Čulkova

Gada cilvēks izglītībā 2019

 1. Viļānu vidusskola, vēstures skolotāja Valentīna Beitāne
 2. Dekšāru pamatskola, ģeogrāfijas, vēstures skolotāja Janīna Rupaine
 3. Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Animācijas runas darbnīcas skolotāja Anita Vulāne
 4. Viļānu pilsētas p.i.i, skolotāja  Sandra Zdanovska
 5. Viļānu pagasta p.i.i “Bitīte”,skolotāja Leontīna Logina

Pateicības raksti:

 1. Viļānu novada pašvaldības saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns
 2. Pašvaldības šoferis Arvīds Ceļapīters 
 3. Pensionāre Felicija Leščinska
 4. Viļānu kultūras nama vadītāja Margarita Cakula
 5. Viļānu vidusskolas sporta skolotāja Iveta Malta
 6. Viļānu novada pašvaldības Izglītības un  kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova
2019-11-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A