NVA

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 2015.g.

Pasākuma nosaukums

 

“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Īstenotāji

 

Skolēnu darbu organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību

Īstenošanas vieta

 

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni

Īstenošanas laiks

 

01.06.2015-31.08.2015

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi

Galvenās aktivitātes

 

Pasākuma ietvaros trīs mēnešu garumā pašvaldība kopumā nodrošina 15 darbavietas skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Skolēni tiks nodarbināti vienu mēnesi un darba laiks ir ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, ja nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Par nostrādāto laiku pašvaldība skolēnam izmaksās darba algu valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā, no kuras NVA piešķir finansējumu 50% apmērā.

Galvenie darba pienākumi:

1.Strādā pašvaldībā vai pašvaldības iestādē/-s

2.Ir tiešais darba izpildītājs kvalificēta speciālista vadībā

3.Veic nelielus darbus organizācijā, lietojot fizisko spēku (pašvaldības organizācijas telpu vai teritorijas sakopšana un uzturēšana kārtībā)

4.Veic intelektuālo darbu atbilstoši darba vadītāja norādēm

5.Strādā patstāvīgi un grupā

6.Ievēro profesionālās ētikas principus

 

Projekta kopējais budžets

EUR 7865.00

t.sk. pašvaldības finansējums EUR 4600.00, valsts budžeta dotācija EUR 3265.00

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-06-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A