Aktualitātes

Nekustamā īpašuma Viļānos izsole

Nekustamā īpašuma Viļānos izsole

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24/1, Viļānos, Viļānu novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums Rēzeknes ielā 24/1 sastāv no zemes gabala 2173 m2 platībā (kadastra Nr.7817 004 0116) un apbūves (kadastra Nr.7817 504 0103).

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 13. jūnijā plkst.15.00 Ziemeļu ielā 10, lidostā “Rīga”, Mārupes novadā. Nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 16 600 EUR. Detalizētu informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruņiem 29398567 un 67608549. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rēzeknes Vēstis”, kā arī Latvijas Pasts mājaslapā www.pasts.lv.

2018-05-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A