EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS

Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu

Projekta nosaukums

„Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu”

Identifikācijas nr.

Nr. 2018-2-LV02-KA105-002207

Programma

Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

01.08.2018. - 31.10.2018.

Mērķis

Iepazīties ar cittautu kultūrvēsturisko mantojumu un diskutēt par seno arodu integrēšanu mūsdienu uzņēmējdarbībā

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte – Jauniešu apmaiņa Viļānos

2. aktivitāte – Projekta publicitātes pasākumu organizēšana partnerorganizāciju valstīs

Projekta kopējais budžets

22 070,00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

22 070,00 EUR

Publiskais finansējums 

22 070,00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

00.00 EUR

Publicitāte

2019-04-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A