VKKF

"Nāc, stājies blakus un spēlējam"

Projekta nosaukums

"Nāc, stājies blakus un spēlējam"

Programma

Latgales reģiona attīstības aģentūra, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016”

Īstenošanas vieta

Viļānu novadpētniecības muzejs, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

10.05.2016. – 31.08.2016.

Mērķis

Nodrošināt tautas muzicēšanas dzīvotspēju un sekmēt izpratni par tautas muzicēšanas tradīcijām Latgalē, organizējot meistardarbnīcas tautas mūzikas instrumentu spēlēs un tradicionālo danču apgūšanai, tādējādi aktīvi iesaistot bērnus un jauniešus kultūrvides veidošanā un sekmējot Latgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu.

Galvenās aktivitātes

  1. Latgales tradicionālo mūzikas instrumentu spēlē apmācīti 35 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem;
  2. Iemācītas bērniem un jauniešiem Latgales tradicionālo danči un rotaļdejas;
  3. Mestardarbnīcu noslēgumā noorganizēts noslēguma koncerts ar kopmuzicēšanu un sadancošanu projekta dalībniekiem, viņu vecākiem un interesentiem;
  4. Iegādāts tamburīns (bubyns ar vālīti). Kurš tiks izmantots bērnu un jauniešu folkloras kopas „Biteites” vajadzībām.

Projekta kopējais budžets

1260.96  EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

260.96 EUR

LRAA finansējums

1000.00 EUR

Publicitāte

2017-05-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A