Muzeji

Viļānu novadpētniecības muzejs

Viļānu novadpētniecības muzejs?v=1586117074

Gluži kā bites Viļānu ģerbonī, mēs nesam „medu” - senatnes, tagadnes un perspektīvās nākotnes laukos uzieto. Muzeja ekspozīciju caurvij pilsētas un novada vēsture, tradīcijas, paražas dažādos vēstures laika posmos. Te ir skatāmi foto oriģināli, arheoloģijas, etnogrāfijas un citu kolekciju krājuma materiāli.

Dekšāres pagasta muzejs

Dekšāres pagasta muzejs?v=1586117074

Ekspozīcijā skatāmi materiāli par pagasta, skolas un kolhozu dibināšanas vēsturi. Atsevišķas ekspozīcijas veltītas rakstniekam Leonardam Latkovskim, Albertam Sprūdžam, dzejniekam Aleksandram Garančam, žurnālistam Donatam Latkovskim, publicistam Francim Zepam, gleznotājam Konstantīnam Brokam, priesterim – Jānim Svilānam un Vaclavam Erelam.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A