Aktualitātes

Muzejam iegādāts moderns aprīkojums

Muzejam iegādāts moderns aprīkojums

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējumam, Viļānu novadpētniecības muzejs ieguvis savā īpašumā modernu muzeja krājuma telpas inventāru – skapju – plauktu sistēmu, tādā veidā nodrošinot krājuma saglabāšanu un aizsardzību.

Kultūras ministrija šā gada februārī izsludināja projektu konkursu „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās”. Pieteikums izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegts ar mērķi realizēt Viļānu novada kultūras mantojuma – kultūras vērtību saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, aktualizēšanu un pieejamības veicināšanu. Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja projekta pieteikumu inventāra iegādei, tā īstenošanai no Kultūras ministrijas tika piešķirts finansējums 1000 latu apmērā. Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai sastādīja 298, 42 latus. Pateicoties jaunajai plauktu sistēmai, uzlabota muzeja krājuma materiālu pieejamība.

Informāciju sniedza

Viļānu novadpētniecības muzeja direktore

Margarita Skangale

2013-12-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A