Aktualitātes

Muzejam būs moderns aprīkojums

Muzejam būs moderns aprīkojums

Latvijas Republikas Kultūras ministrija apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma telpas inventāra iegādei krājuma saglabāšanas un izmantošanas nodrošināšanai, tieši skapju – plauktu sistēmas iegādei.

Kultūras ministrija šā gada februārī izsludināja projektu konkursu „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās”. Pieteikums izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegts ar mērķi realizēt Viļānu novada kultūras mantojuma – kultūras vērtību saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, aktualizēšanu un pieejamības veicināšanu. Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja projekta pieteikumu inventāra iegādei, tā īstenošanai no Kultūras ministrijas tika piešķirts finansējums 1000 latu apmērā. Projekta īstenošanai Viļānu novada pašvaldība līdzfinansē šo projektu aptuveni 300 latu apmērā.

Par piešķirto finansējumu tiks iegādāta moderna skapju – plauktu sistēma, kas sekmēs krājuma aizsardzību un arī uzlabos krājuma pieejamību sabiedrībai.

Informāciju sniedza

Viļānu novadpētniecības muzeja direktore

Margarita Skangale

2013-05-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A