Iepirkumu arhīvs

Modulāro telšu iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr. VNP 2015/4
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Modulāro telšu iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  16.02.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  27.02.2015. līdz plkst.10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA "Reklāmas aģentūra "Bulterjers""
Līgumcena (bez PVN) EUR 2229,50
Lēmums 04.03.2015.
Līgums 13.03.2015.
2015-02-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A