ELFLA

MĒS ESAM UN BŪSIM, MĒS RADĀM UN SKANAM

Projekta nosaukums

„Mēs esam un būsim, mēs radām un skanam”

Identifikācijas nr.

13-01-LL23-L413201-000001

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Viļānos- Viļānu kultūras namā jauna apskaņošanas sistēma, Kultūras laukums 2, Viļāni.

Dekšāres pagastā- Dekšāres sporta hallē skatuves mehānika, Nākotnes iela 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads.

Īstenošanas laiks

01.04.2014. – 03.08.2015.

Mērķis

Uzlabot kultūras pasākumu kvalitātes norisi Viļānu novadā, tādējādi piedāvājot interesantas un dažādas atpūtas iespējas Rēzeknes rajona kopienas partnerības teritorijā.

Galvenās aktivitātes

1.Uzstādīt jaunu apskaņošanas sistēmu Viļānu kultūras namā;

2.Uzstādīt skatuves mehāniku Dekšāres sporta hallē.

Projekta kopējais budžets

8319.29 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

6785.45 EUR

Publiskais finansējums 

6187.91 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

2131.38 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A