Iepirkumu arhīvs

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

 

Identifikācijas Nr. VNP 2015/7
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  11.03.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 25.03.2015. līdz plkst.10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Delmare"
Līgumcena (bez PVN)  EUR  6006, 50
Lēmums  31.03.2015.
Līgums  01.04.2015.

2015-03-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A