Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

Dekšāres pagasta jauniešu deju kopa

Dekšāres pagasta jauniešu deju kopa?v=1534336316

Vadītāja: Anita Upeniece

Mēģinājumi: piektdienās, sestdienās, svētdienās

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Deju kopas „AUSTRA” studija 1.-2.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl. grupa

Deju kopas „AUSTRA” studija 1.-2.kl.,  4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl. grupa?v=1534336316

Vadītāja: Lūcija Kukaine
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni
Mēģinājumu laiki: 1. - 2.kl.gr. otrdienās un ceturtdienās plkst. 13:00;

                               4. - 6.kl.gr. trešdienās plkst. 13:00 un ceturtdienās 13:50;
                               7. – 9.kl.gr. ceturtdienās 14:40 un piektdienās 13:50;
                              10. – 12.kl.gr. trešdienās un ceturtdienās plkst. 15:20 

Skolēnu vokālais ansamblis

Skolēnu vokālais ansamblis?v=1534336316

Vadītājs: Valērijs Jefremovs
Mēģinājumu laiks: ceturtdienās plkst. 12:55
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Deju kopa "Kūmys"

Deju kopa

Vadītājs: Ilmārs Dreļs
Mēģinājumu laiks: trešdienās plkst. 19:30
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

 

Krievu amatierteātris "Хорошее настpoение"

Krievu amatierteātris

Vadītājs: Aleksandrs Špundzāns
Mēģinājumu laiks: otrdienās un ceturtdienās  plkst. 19:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Līnijdeju grupa “CHERRY LADY”

Līnijdeju grupa “CHERRY LADY”?v=1534336316

Vadītāja: Anita Sārne
Mēģinājumu laiks: pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Amatierteātris „KAS IR, TAS IR”

Amatierteātris „KAS IR, TAS IR”?v=1534336316

Vadītāja: Ināra Grietiņa
Mēģinājumu laiks: pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Senioru vokālais ansamblis “RUDENS ZIEDI”

Senioru vokālais ansamblis “RUDENS ZIEDI”?v=1534336316

Vadītāja:
Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 10.00
Vieta: Sociālā atbalsta centra "Cerība" telpas (Celtnieku iela 7-31, Viļāni)

Folkloras kopa “VIĻŌNĪŠI”

Folkloras kopa “VIĻŌNĪŠI”?v=1534336316

Vadītāja: Inga Stafecka
Mēģinājumu laiks: otrdienās 16:00 un piektdienās plkst. 17:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Krievu dziesmu vokālais ansamblis “SUDARUŠKI”

Krievu dziesmu vokālais ansamblis “SUDARUŠKI”?v=1534336316

Vadītāja: Lāsma Inkina
Mēģinājumu laiks: pirmdienās plkst. 18:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Lauku kapela “BUMBURNEICYS”

Lauku kapela “BUMBURNEICYS”?v=1534336316

Vadītāja: Vivita Skurule
Mēģinājumu laiks: otrdienās un piektdienās plkst. 12:30
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Bērnu un jauniešu folkloras draugu kopa „BITEITES”

Bērnu un jauniešu folkloras draugu kopa „BITEITES”?v=1534336316

Vadītāja: Inga Stafecka
Mēģinājumu laiks: otrdienās un piektdienās plkst. 14:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Jauniešu deju kopa „AUSTRA”

Jauniešu deju kopa „AUSTRA”?v=1534336316

Vadītāja: Lūcija Kukaine
Mēģinājumu laiks: piektdienās plkst. 19:30 un svētdienās plkst. 11:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Sieviešu koris „ALTA”

Sieviešu koris „ALTA”?v=1534336316

Vadītāja: Biruta Vigupe        
Mēģinājumu laiks: otrdienās plkst. 19:00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Jauniešu drāmas kolektīvs „TRIUMFS”

Jauniešu drāmas kolektīvs „TRIUMFS”?v=1534336316

Vadītāja: Zoja Žugunova

Mēģinājumu laiks: Sestdienās, Svētdienās (laiks saskaņojot ar vadītāju) 

Vieta: Sokolku pagasta klubs

Drāmas kolektīvs „ANALIZ”

Drāmas kolektīvs „ANALIZ”?v=1534336316

Vadītāja: Zoja Žugunova

Mēģinājumu laiks: Pirmdienās, Ceturtdienās plkst. 18:00 (pēc nepieciešamības arī citas dienas)

Vieta: Sokolku pagasta klubs

Ritma deju grupa „ABDG”

Ritma deju grupa „ABDG”?v=1534336316

Vadītāja: Santa Manuilova

Mēģinājumu laiks: Pirmdienās, Ceturtdienās plkst. 17:00

Vieta: Sokolku pagasta klubs

Instrumentālais ansamblis

Instrumentālais ansamblis?v=1534336316

Vadītāja: Anita Mičule

Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19.00, Svētdienās plkst. 19.00

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Vīru kopa ”KŪZULS”

Vīru kopa ”KŪZULS”?v=1534336316

Vadītāja: Inga Stafecka 

Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19:00

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Saksofonistu kvartets

Saksofonistu kvartets?v=1534336316

Vadītāja: Silvija Slavika

Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 19:00 

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Pūtēju orķestris ”DEKŠĀRES”

Pūtēju orķestris ”DEKŠĀRES”?v=1534336316

Vadītājs: Andris Vīksna

Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 19:00 

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Dramatiskais kolektīvs „KŪPĀ”

Dramatiskais kolektīvs „KŪPĀ”?v=1534336316

Vadītāja: Anna Šperga

Mēģinājumi: ceturtdienās / piektdienās

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Senioru līnijdeju kolektīvs „BOKONU BRYUKLINIS”

Senioru līnijdeju kolektīvs „BOKONU BRYUKLINIS”?v=1534336316

Vadītāja: Dzidra Bruzgule

Mēģinājumu laiks: Svētdienās plkst. 15:00

Vieta: Biedrības „Bokonu bryuklinis” telpas

Kapella ”SOVEJĪ”

Kapella ”SOVEJĪ”?v=1534336316

Vadītāja: Janīna Juste

Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19:00

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A