Aktualitātes

LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām

LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu  atbilstoši nozares vajadzībām

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) apzinājusi situāciju savu dalīborganizāciju vidū attiecībā par radīto ažiotāžu uz dažu lauksaimnieku organizāciju izteikto neapmierinātību par jauno kārtību Ministru kabineta noteikumu projektā „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, kas paredz arī Latvijā, tāpat kā Lietuvā, Igaunijā un vēl 12 Eiropas Savienības valstīs ieviest marķēto dīzeļdegvielu. 

Noteikumi ieviesti, lai dotu lauksaimniekiem iespēju saņemt akcīzes nodokļa atvieglojumu dīzeļdegvielai un sniegtu palielinājuma limitu uz 1 ha, diferencējot saņēmēju loku pa nozarēm, kas dos iespēju nozarēm būt kaut nedaudz konkurētspējīgākām. Lauksaimniekiem uzmanība galvenokārt jāvērš uz sekojošām lietām, ko nosaka jaunā kārtība:

  1. dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās.
  2. ar minēto tehniku drīkstēs pārvietoties arī pa koplietošanas autoceļiem.
  3. dīzeļdegviela, kurai piemēros samazinātu akcīzes nodokļa likmi, būs atbilstoši iezīmēta (marķēta) ar fiskālo marķieri un krāsvielu.
  4. marķētā dīzeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķās tvertnēs (arī tagad ir jāglabā atsevišķi).
  5. Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu piešķir par to vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz 285 eiro no hektāra.
  6. papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu, tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.
  7. no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums tiks diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru. Savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem – 60 litru.
  8. saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, arī Latvijā obligāti jāmaksā minimālā akcīzes nodokļa likme – 50 eiro par 1000 litriem.

LOSP valdes loceklis, Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis Vilnītis: „Lai arī kādi būtu argumenti šīs sistēmas nepilnībām, tomēr LOSP pastāv uz to, ka šāda sistēma vienīgā atrisinātu nepilnības līdzšinējā bezakcīzes degvielas lietošanas kārtībā un ieviestu skaidrību, cik un kura nozare dīzeļdegvielu iztērē. Lauksaimniekiem ik gadu turpmāk nebūs jāaizstāv bezakcīzes degvielas daudzums, jo ar šo likumu esam nonākuši līdz zināmam un pieņemamam daudzumam uz ha un palielinoties lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām, netiks samazināti degvielas apjomi uz vienību. Ņemot vērā, ka kaimiņvalstīs šī sistēma jau veiksmīgi darbojas un ir pierādījusi savu efektivitāti, uzskatam, ka Latvija nav izņēmums, lai šāda sistēma nespētu darboties. Vēlams, lai atbildīgās institūcijas sniedz atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem, un tad izpaliktu arī noliedzošā attieksme no lauksaimnieku puses.”

LOSP valdes locekle, Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Balode: “Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas valdes sēdē tika pieņemts lēmums, ka piekrītam krāsotās dīzeļdegvielas ieviešanai. Šis lēmums nebija vienbalsīgs, bet pārsvars bija par labu iekrāsotai degvielai. Arī mūsu biedri katrs ir ar dažādiem uzskatiem, bet es kā valdes priekšsēdētāja respektēju valdes lēmumu. Ieteiktu katram lauksaimniekam izvērtēt, cik godīgi līdz šim mēs katrs esam tērējuši šo dīzeļdegvielu, kas paredzēta tikai lauksaimniecības produkcijas ražošanai un lopbarības piegādei dzīvnieku novietnēm.”

LOSP valdes locekle, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka: ”LOSP pastāv uz to, ka atbalstam marķētās degvielas ieviešanu, pie nosacījuma, ka tas neveidos papildus finansiālo slogu lauksaimniekiem un netiks mākslīgi celta degvielas cena. Esam par to, lai visiem zemniekiem būtu iespējams veikt lauksaimniecisko ražošanu – atbalstam iekrāsoto degvielu, jo tikai tad ir iespējams palielināt limitus lopkopībai un dārzeņkopībai.”

Lietuva un Igaunija šo jautājumu ir sakārtojusi tik tālu, ka izveidotā sodu sistēma ir likusi saprast, ka valsts atbalsta mehānismus nedrīkst izmantot „ļaunprātīgi” un tam neapredzētajiem mērķiem. Tāpat šo valstu atbildīgās institūcijas ir aprēķinājušas gan ietekmi uz valsts, gan saimniecību budžetu, pierādot, ka izmaksu pieaugums uz 1 litru ir 1 eiro cents – līdz ar to rodas jautājums, kurš Latvijā uz šī rēķina cenšas nopelnīt, ja arī medijos jau tiek sauktas neadekvāti lielas izmaksas, ko radītu jaunā sistēmas ieviešana.

Ja Latvijas degvielas tirgotāji un citas iesaistītās puses uzskata, ka nespēs nodrošināt šādas degvielas ieviešanu Latvijā un vienlaicīgi Lietuvas degvielas tirgotāji to spēj, tad varbūt jādod kaimiņvalstīm iespēja pierādīt mūsu degvielas tirgotājiem, ka tas ir iespējams un par adekvātu līdzekļu izlietojumu.

Krista Garkalne

LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste

 

2015-04-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A