Kalendārs

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas

Laiks: 27. aprīlī plkst. 18:00

Vieta: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos

Apraksts:

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma projekta izstrādei publiskās apspriešanas laikā var iesniegt (vai nosūtot pa pastu) Viļānu novada domē (adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads).

Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas saskaņošanas laika gadījumā aicinām sazināties ar lokālplānojuma projekta izstrādes vadītāju Ivetu Piziču, tālrunis 64628031, e-pasts iveta.pizica@vilani.lv.

 

2018-04-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A