VKKF

"Lina sēkliņas stāsts"

Projekta nosaukums

Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju ”Lina sēkliņas stāsts” Viļānu novadpētniecības muzejā atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Identifikācijas nr.

2016-1-KMA-M04003-P

Programma

Valsts kultūrkapitāla fonds - Muzeju nozares attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Viļānu novadpētniecības muzejs, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

10.05.2016.-30.10.2016.

Mērķis

Sekmēt Viļānu novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeju krājuma izpētes un izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Galvenās aktivitātes

Saturiskā materiāla atlase pamatojoties uz tematiskiem materiāliem, intervijām, faktu un eksponātu no krājuma ”Linkopība Latgalē” ieguve. Ekspozīcijas izbūve. Publicitātes pasākumi.

Projekta kopējais budžets

17383,84 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

17383,74 EUR

Publiskais finansējums

13907,07 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

20 % no attiecināmajām izmaksām – EUR 3476,77

Publicitāte

www.vilani.lv

2017-05-03
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A