Aktualitātes

Likts pamats sadarbībai ar Glubokoje rajonu

Likts pamats sadarbībai ar Glubokoje rajonu

Draudzība, kas ilgusi trīs gadus, vainagojusies ar sadarbības līguma noslēgšanu. Kultūra, izglītība, ekonomika un sociālā sfēra – tās ir galvenās jomas sadarbības līgumā, kas 16. aprīlī tika noslēgts starp Glubokoje rajona deputātu padomi (Baltkrievijas Republika) un Viļānu novada domi. 

Vizītē uz Glubokoje, kas ilga no 16. līdz 18. aprīlim, devās Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova un sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva. Pēc līguma parakstīšanas notika tikšanās ar masu mediju pārstāvjiem. Abu pašvaldību priekšsēdētājas – Gaļina Unukoviča un Jekaterina Ivanova – par svarīgāko jomu, kurā varētu tikt īstenota sadarbība, atzina sociālo sfēru. Tomēr pastāv iespējas sadarboties arī citās jomās, jo abām pašvaldībām ir daudz līdzīgu problēmu. Tika apsvērts, ko pašvaldības varētu mācīties viena no otras, piemēram, vides labiekārtošanā, lauksaimniecībā, ezeru krastu attīstībā un izglītības iestāžu ēku siltināšanā. (Attēlā: Glubokoje rajona deputātu padomes priekšsēdētāja Gaļina Unukoviča un Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova paraksta sadarbības līgumu.)


Līdzās sadarbības līguma parakstīšanai Viļānu novada delegācijas un Glubokoje rajona padomes pārstāvju uzdevums vizītes laikā bija noteikt iespējamo sadarbības jautājumu loku. Iveta Piziča apmeklēja Glubokoje iedzīvotāju sociālās aprūpes centru un kopā ar Uzņemšanas nodaļas vadītāju Svetlanu Volohu noteica sadarbības projektu prioritātes, kā arī apmainījās ar pieredzi. 

Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova apmeklēja Glubokoje izglītības iestādes – Merecku pirmsskolas izglītības iestādi, Glubokoje 2. vidusskolu un Glubokoje pirmsskolas izglītības iestādi Nr.6, tā iepazīstoties ar Baltkrievijas izglītības sistēmu. Tika panākta arī vienošanās par sadarbību skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un pedagoģiskās pieredzes apmaiņas vizītēm.  Glubokoje izglītības iestāžu pārstāvji saņēma aicinājumu piedalīties 6. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konferencē, kas 2016. gadā tiks rīkota Viļānu vidusskolā.

(Attēlā: Viļānu novada pašvaldības izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova Glubokoje pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestādē)

Sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva apmeklēja Glubokoje pilsētas kultūras un izglītības iestādes. Glubokoje Kultūras nama darbinieki iepazīstināja ar kultūras nama darbu un mākslinieciskajiem kolektīviem. Jāzepa Drazdeviča Mākslas skolā tika apspriesta skolas pieredze starptautisku projektu realizācijā, piemēram, sadarbojoties ar Ludzas Mūzikas un mākslas skolu. Tika apmeklēta arī pilsētas bibliotēka un Arodu nams. Arī kultūras jomā abām pašvaldībām ir līdzīgas problēmas – sadarbība var būtiski veicināt šo problēmu risināšanu. Lai stiprinātu sadarbību kultūras jomā, Glubokoje mākslinieciskie kolektīvi tika ielūgti uz vienu no ierastajiem Viļānu pasākumiem – Tautas muzikantu svētkiem – šī gada augustā.  

Vizītes laikā Viļānu novada delegācija apmeklēja arī divu Glubokoje rajona pagastu – Udelovskij un Prozoroki – kultūras, izglītības un sociālās aprūpes iestādes. Patīkami pārsteidza un iepriecināja Prozoroku mazā vidusskola (attēls augšā: Viļānu novada delegācija viesojas Prozoroku vidusskolā) ar savām mācību metodēm un patiesu cieņu pret dzimto vietu. Iesaistot audzēkņus, skolā ir izveidots muzejs Baltkrievijas teātra tradīciju pamatlicēja un novadnieka Ignata Buinicka piemiņai.

(Attēlā: Viļānu novada delegācijas pārstāvji pie pieminekļa Ignatam Buinickim)

Vizītes laikā vēlreiz bija iespēja pārliecināties, ka problēmu loks abām pašvaldībām ir ļoti līdzīgs. Tomēr daloties ar savu pieredzi un īstenojot kopīgus projektus, tām ir iespējams rast risinājumus un veicināt abu pašvaldību attīstību.


Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

2015-04-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A