Iepirkumu arhīvs

Lietuskanalizācijas tīklu izbūve ap Viļānu vidusskolu neparedzētu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/24

Iepirkuma procedūras veids  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu,  9. panta divdesmit pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojuma Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, piemērojama sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu par  plānoto līgumu.
Iepirkumu procedūras priekšmets

Lietuskanalizācijas tīklu izbūve ap Viļānu vidusskolu neparedzētu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

SIA “LATGALIJA”

Līgumcena, EUR (bez PVN) 96 225,41
Lēmums 16.10.2017. (Pdf)
Līgums 17.10.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2017-11-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A