Aktualitātes

Lauksaimniekiem piešķirts atlikušais, no akcīzes nodokļa atbrīvotais, dīzeļdegvielas apjoms!

Lauksaimniekiem piešķirts atlikušais, no akcīzes nodokļa atbrīvotais, dīzeļdegvielas apjoms!

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, lauksaimniekiem ir piešķīris atlikušo no akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielas apjomu 2014./2015.saimnieciskajam gadam (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam).

Līdz ar to uz šī gada 29.oktobri kopā ir piešķirti 86.5 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru 2014./2015. saimnieciskajam gadam.

Maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 102 589 359 litru saimnieciskajā gadā.

LAD atgādina, ka pirms līguma slēgšanas degvielas tirgotājam jākļūst par LAD klientu. Aizpildīta veidlapa papīra formā (vai elektroniski saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu) ir jāiesniedz vai nu LAD RLP, vai Centrālā aparāta KAC - Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Pieprasījums par autorizēto lietotāju reģistrāciju iesniedzams kopā ar līgumu.Informācijas avots

Lauku atbalsta dienests 

2014-11-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A