Aktualitātes

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsole

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsole

Viļānu novada pašvaldība rīko, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900040057 daļas 1,80 ha platībā, kas atrodas Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu novads, nomas tiesību izsoli.

Ar zemes gabala daļas nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv

Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900040057 daļas 1,80 ha platībā nomas tiesību izsolei var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 4.oktobrim.

Izsoles noteikumi (Pdf)
Nomas līgums (Pdf)

2018-09-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A