Aktualitātes

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursi

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursi

Latvijas vides aizsradzības fonds izsuldina projektu pieteikumu konkursu vairākās vadlīnijās. 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāteSugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām” /projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”

Pielikumi aktivitātei  „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām

Nr.1 – Indikatīvi norādīto sugu saraksts aktivitātei 
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.3 - Projekta tāme 
Nr.4 Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks 
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji 


 Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” /Projektu iesniegšanas termiņš 19.01.2015. - 30.01.2015./

Konkursa nolikums 

Pielikumi aktivitātei  „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.2 - Projekta tāme  
Nr.3 Vērtēšanas kritēriji  


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai” /Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam 

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.2 - Projekta tāme 
Nr.3 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks 
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam 

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.2 - Projekta tāme 
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks 
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs 
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” /Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Zivju resursu aizsardzības pasākumi

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.2 - Projekta tāme 
Nr.3 - Projekta darba uzdevums 
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs 
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji 


Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai

Nosacījumi 

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 
Projekta tāme (MS Excel formāts)

Informācijas avots

Latvijas vides aizsardzības fonds


2015-01-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A