Aktualitātes

Latvijas dzelzceļš informē par esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts akciju sabiedrības (VAS) Latvijas dzelzceļš saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsāk ietekmes uz vidi novērtējumu  paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Viļānos notiks 13.novembrī plkst. 15:00 Viļānu novada domē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot 25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Projekta saturs ir modernas elektroapgādes infrastruktūras izbūve virs esošajiem sliežu ceļiem (vai tās rekonstrukcija jau elektrificētajos posmos), nodrošinot iespēju aizstāt videi nedraudzīgās dīzeļlokomotīves ar modernām elektrolokomotīvēm pasažieru un kravu pārvadājumos. Visi projekta būvdarbi un tā rezultāts iekļaujas esošajā dzelzceļa nodalījuma joslā un neskar nevienu piegulošo īpašumu.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 28.novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami arī Viļānu novada domē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Plašāka informācija pieejama šeit.

2014-01-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A