Aktualitātes

Latviešu fonds izsludinājis 2014. gada pieteikuma konkursu

Latviešu Fonds (LF) darbojas ar mērķi veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbalstot projektus šajās jomās. Konkurss notiek divās kategorijās: Mazie projekti - no LF pieprasītais finansējums nepārsniedz $2,000 un projekti tiek veikti viena gada laikā no finansējuma piešķiršanas. Lielie projekti - LF finansējums no $2,000 - $10,000 un projekti tiek veikti 1-3 gadu laikā no finansējuma piešķiršanas. Projektu var pieteikt gan fiziskas personas gan organizācijas. 

Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti konkursa noteiktajos termiņos, no 1. janvāra līdz 15. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir: Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums; Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts; Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi; Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē; Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi. Vairāk informācijas var atrast šeit http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss/projektu-pieteiksanas-noteikumi

2014-01-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A