Aktualitātes

Latgales plānošanas reģions rīko apmācību semināru “Biznesa prasmes”

Latgales plānošanas reģions rīko apmācību semināru “Biznesa prasmes”

Seminārs norisināsies šā gada 28.oktobrī laikā no plkst. 9:00 līdz 17:00 Rēzeknē, viesnīcā “Latgale” (Atbrīvošanas alejā 98). Apmācības ir sadalītas piecās dienās ar kopējo apjomu – 40 stundām.  Apmācības tiek rīkotas ar mērķi sniegt pamatzināšanas uzņēmējdarbības iesācējiem ar fokusu uz lauku tūrismu, nelauksaimnieciskām nodarbēm, sadarbību un kooperāciju.  

Nākamās nodarbības Rēzeknē notiks 1., 2., 22., 23. novembrī.

Aicinām savus pieteikumus sūtīt uz e-pastu kristine.ivanova@latgale.lv . Pielikumā pievienota pirmā semināra dienas kārtībā, kā arī visu pārējo apmācību dienu grafiks.

Apmācību seminārs rīkots Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, ietvaros.

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA 

APMĀCĪBU GRAFIKS NOVEMBRĪ

Sīkāka informācija par apmācībām un projektu:

Kristīne Ivanova

Projekta vadītāja

LatgaLes plānošanas reģions

T. 26461457

www.latgale.lv

2013-10-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A