PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI

LAT- LIT- BEL

Projekta nosaukums

„Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai - kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”/ „3rd STEP”

Identifikācijas Nr. LLB-1-083 
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta Viļānu novads un Glubokoje rajons Baltkrievijā
Īstenošanas laiks 2013.gada 1.marts – 2014.gada 31.augusts. Ilgums 18 mēneši.
Mērķis

Veicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona "Ezeru zeme" teritorijā.

Galvenās aktivitātes

EIROREĢIONA "EZERU ZEME" STRATĒĢIJA 2013-2018

  • Eiroreģiona "Ezeru zeme" Stratēģijas 2013-2018 izstrāde
  • Atklāšanas konference 60 dalībniekiem Visaginas, Lietuvā
  • Stratēģijas e-sabiedriskā apspriešana
  • Lielākie pasākumi:

1. Divu dienu Investīciju Forums 200 dalībniekiem Glubokoje, Baltkrievijā

2. Dziesmu svētki 540 dalībniekiem Rēzeknē

3. Vides Forums 100 dalībniekiem Švenčionys, Lietuvā

  • Noslēguma konference Polockā 200 dalībniekiem, Baltkrievijā

EIROREĢIONA "EZERU ZEME" KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

  • Eiroreģiona "Ezeru zeme" biroja izveide Glubokoje, Baltkrievijā (telpu remonts, biroja tehnikas iegāde)
  • Biroja tehnikas iegāde Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojam
  • 5 Eiroreģiona "Ezeru zeme" Direktorāta darbinieku dalība OPENDAYS, Briselē
  • 4 dienu stažēšanās divās valstīs visu 28 Eiroreģiona "Ezeru zeme" biedru darbiniekiem 
Projekta partneri

Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs 

Projekta partneriS LIETUVĀ: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Lietuvas birojs 

Projekta partneri BALTKRIEVIJĀ: Glubokoje rajona izpildkomiteja 

Projekta budžets 299 880,60 EUR
ENPI līdzfinansējums  269 892,54 EUR (90%)
Nacionālais finansējums 29 988,06 EUR (10%)
Nepieciešamais katra Latvijas biedra līdzfinansējums 2013.-2014.g.

925,89 EUR (Biedrības 18.01.2012. lēmums Nr.2.)

Publikācijas

Projekta PORTFOLIO (lv)

Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

2014-02-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A