Aktualitātes

LAD uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos

LAD uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos pasākumā Valsts atbalsts par piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanu.” Pieprasītais finansējums pārsniedza piešķirto finansējumu, tāpēc tiek piemērots proporcionālais samazinājums un ir noteikta likme par vienu  dzīvnieku – 40,72 euro apmērā.

Atbalstu saņem tie lauksaimnieki, kuriem ir piena piegādes kvotas un kuri pienu nodod pārstrādei. Organizācijas iesniedz apsekoto ganāmpulku īpašnieku sarakstus LAD, tajos tiek iekļauti tie lauksaimnieki, kuriem ganāmpulki ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā un kuriem ir piena piegādes kvota uz 1.septembri.

Kopējais piešķirtais atbalsta apmērs, lai segtu pakalpojuma izmaksas, ir 6 miljoni eiro. 

Informācija:

Lauku atbalsta dienests

2014-09-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A