Aktualitātes

Lāčplēša diena Viļānos

Lāčplēša diena Viļānos

Jau par tradīciju kļuvušais lāpu gājiens, pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus, šogad pulcināja vēl lielāku skaitu viļāniešu. Kā ierasts, 11.novembrī, gājiena dalībnieki devās uz Viļānu kapiem, kur pie Latgales atbrīvotājiem no lieliniekiem veltītās piemiņas plāksnes, ikviens savās domās  varēja pieminēt Latgales varoņus.

Atceres brīdī gājiena dalībniekus uzrunāja Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, vēlot ikvienam rast iespēju palikt un atrast savu vietu šeit, savā zemē. Tāpat arī J.Ivanova izteica pateicību pasākuma rīkotājiem – Viļānu kultūras nama un Viļānu vidusskolas darbiniekiem. Tāpat arī Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks aicināja visus būt savas valsts patriotiem ne tikai šādās svētku reizēs, bet arī ikdienā, strādājot un mācoties šīs valsts labā. Nezaudēt ticību Latvijai un nepadoties aicināja arī tēvs Alberts MIC, pateicoties Dievam, latvija nav pazudusi un var būt brīva un neatkarīga valsts.

Jāpiemin, ka šajā nozīmīgajā dienā norisinājās divi nozīmīgi notikumi – seši skolēni tika uzņemti vanadzēnos un deviņpadsmit jaunieši  – jaunsargu organizācijā.

Pasākuma noslēgumā gājiena dalībnieki no iedegtām svecītām veidoja Latvijas kontūru un vienojās kopīgās dziesmās, sildoties pie ugunskura.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Autores foto


2013-11-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A