ELFLA

KUSTĪBU PRIEKS

Projekta nosaukums

„KUSTĪBU PRIEKS”

Identifikācijas Nr.

13-01-LL23-L413101-000001

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Viļānos - Sociālā atbalsta centrā „Cerība”, Celtnieku iela 7 -31, Viļānos – 2 skrejceliņi un velotrenažieri;

Viļānu pagastā – Atpūtas centrā „Kamenīte”, Kalnu iela, Jaunviļāni, Viļānu pagasts – 2 skrejceliņi un velotrenažieri;

Sokolku pagastā – Administrācijas ēkā, „Gaisma”, Strupļi, Sokolku pagasts - 2 skrejceliņi un velotrenažieri;

Dekšāres pagastā – Dekšāru pagasta administratīvā ēka, Nākotnes iela 6, Dekšāres - 2 skrejceliņi un velotrenažieri.

Īstenošanas laiks

01.05.2014. – 31.08.2014.

Mērķis

Uzlabot sociālo pakalpojumu klāstu Viļānu novada teritorijā un uzlabot vietējo iedzīvotāju nodrošinājumu ar sociālajiem pakalpojumiem. Sniegt cilvēkiem iespēju tuvāk dzīvesvietai darboties veselības grupās speciālista vadībā, tā saglabājot un uzlabojot savas funkcionēšanas spējas (dzīves kvalitāti)

Galvenās aktivitātes

PAKALPOJUMA UZLABOŠANA:

Veselības grupu izveidošana

Aprīkojuma iegāde – Vingrošanas komplekti 8 gab., skrejceliņi – 8 gab., velotrenažieris – 8 gab.

Projekta kopējais budžets

4161.92  EUR

Attiecināmo izmaksu summa:

3439.60 EUR

Publiskais finansējums:

3095.64 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

1066.28  EUR

Publicitāte

 www.vilani.lv

2014-07-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A