Aktualitātes

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Viļānu novada pašvaldība trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola Viļānu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – pasažieru autobusu IVECO 50C 17, valsts reģistrācijas Nr. JF1067, 1.reģistrācijas gads – 11.12.2006, degviela – dīzeļdegviela, bez tehniskās apskates, kas atrodas pēc adreses: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads.

Izsoles nosacītā sākuma cena EUR 720,00, izsoles solis EUR 10,00. Izsole notiks 2019.gada 11.novembrī pulksten 14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 26407705. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā 1.6. kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 8.novembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldības administratīvās ēkas 1.6.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 100,00 apmērā un reģistrācijas nauda EUR 5,00 apmērā jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības bankas kontu: LV73HABA0551026165229, Reģ.Nr.90009114114, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, ar norādi “Nodrošinājuma un dalības maksa par dalību autobusa IVECO izsolē” vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2019.gada 8.novembra plkst. 10.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas Viļānu novada pašvaldības kontā vai kasē.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2019-10-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A