Aktualitātes

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Viļānu novada pašvaldība otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Viļānu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr.HL4165, 1.reģistrācijas gads – 20.10.2004, degviela – dīzeļdegviela, tehniskā apskate līdz 23.01.2020., kas atrodas adresē: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads. Izsoles nosacītā sākuma cena EUR 1650,00, izsoles solis EUR 20,00. Izsole notiks 2019.gada 9.septembrī pulksten 15.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 26407705. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā 1.6. kabinetā, darba dienās darba laikā.
Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 6.septembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā 1.6.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 200,00 apmērā un reģistrācijas nauda EUR 10,00 apmērā jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības bankas kontu: LV73HABA0551026165229, Reģ.Nr.90009114114, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, ar norādi “Nodrošinājuma un dalības maksa par dalību automašīnas VW Transportes izsolē” vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2019.gada 6.septembra plkst. 10.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas Viļānu novada pašvaldības kontā vai kasē.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2019-07-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A