Iepirkumu arhīvs

Kurināmā iegāde 2015/2016 gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. VNP 2015/8
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Kurināmā iegāde 2015/2016 gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  18.03.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 31.03.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti

Daļa

Nosaukums

Uzvarētājs

Līgumcena EUR (bez PVN)

1.daļa

„kurināmā - malkas iegāde Viļānu Pagasta PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „BITĪTE””

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

3424,00

2.daļa

„Kurināmā - ogļu iegāde Viļānu Pagasta PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „BITĪTE””

SIA „AKVARIUS”

335,00

3.daļa

„kurināmā - malkas iegāde viļānu Pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

6420,00

4.daļa

„kurināmā - malkas iegāde viļānu mūzikas un mākslas

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

1070,00

5.daļa

„kurināmā - malkas iegāde Dekšāres pamatskolai”

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

3424,00

6.daļa

„kurināmā - malkas iegāde Dekšāres pagasta pārvaldei”

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

3210,00

7.daļa

„kurināmā - ogļu iegāde sokolku pagasta pārvaldei”

SIA „AKVARIUS”

2680,00

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  01.04.2015.
Līgums  15.04.2015. (malka, Pdf)
 20.04.2015.
(ogles, Pdf)
2015-03-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A