ELFLA

KULTŪRAS PASĀKUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA VIĻĀNU NOVADĀ

Projekta nosaukums

„Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu novadā”

Identifikācijas nr.

13-01-LL23-L413101-000001

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļānu novads, Viļāni

Īstenošanas laiks

03.02.2011. – 30.08.2011.

Mērķis

Iegādājoties mūzikas instrumentus un to piederumus, skaņas un gaismas aparatūru un videoprojekcijas iekārtas nodrošināt kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanu Viļānu novadā, tādējādi dažādojot Dekšāres, Sokolku, Viļānu pagasta un Viļānu pilsētas iedzīvotāju kultūras aktivitātes.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties skaņas un gaismas aparatūru un videoprojekcijas iekārtas.

Projekta kopējais budžets

7800.75 LVL

Attiecināmo izmaksu summa

6446.90 LVL

Publiskais finansējums 

4835.16 LVL  (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

2965.59 LVL

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A