Aktualitātes

Kultūras ministrija izsludina konkursu

Kultūras ministrija izsludina konkursu

Latvijas Republikas Kultūras  ministrija  izsludina  konkursu  „Par  atsevišķu  valsts  pārvaldes  uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”. Konkursa mērķis ir stiprināt reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm; veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību; atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit. Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2014.gada 6.maija plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV –  1364  (pasta zīmogs –2014.gada  6.maijs).

Kultūras ministrija 15.aprīlī plkst.15:00 Antonijas ielā 9, 3.stāva zālē (ieeja no Elizabetes ielas) organizē informatīvu semināru par NVO atbalsta programmas konkursu. Uz semināru iespējams  pieteikties  līdz  11.aprīlīm,  pieteikumu  nosūtot  uz  e-pastu eriks.ajausks@km.gov.lv .

2014-04-08
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A