Kontakti

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Amats Vārds, uzvārds Kontaktinformācija  E-pasts

Domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova

Tālrunis: 64628033

Apmeklētāju pieņemšana Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00; Dekšāru pagasta pārvaldē: mēneša pirmajā otrdienā plkst. 9:00-12:00; Sokolku pagasta pārvaldē: mēneša pirmajā trešdienā plkst. 9:00-12:00

novads@vilani.lv

Domes priekšsēdētājas vietniece

Daiga Ceipiniece Tālrunis: 64640146  

Izpilddirektors

Andris Stafeckis

Tālrunis: 20228843
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.8.00-12.00
Piektdienās no plkst.8.00-12.00

andris.stafeckis@vilani.lv

Kancelejas pārzine

Anna Strode

 Tālrunis: 64628033

novads@vilani.lv 

Juriste Marija Šļomina Tālrunis: 64662953  marija.slomina@vilani.lv
Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka Tālrunis: 64662026 irena.stafecka@vilani.lv 
Algu grāmatvede Ija Visocka Tālrunis: 64605837  
Nodokļu (nodevu) administratore Anastasija Golovļova

Tālrunis: 64628029,25999298

anastasija.golovlova@vilani.lv

Kasiere

Jekaterina Cvetkova

Tālrunis: 64628032
Apmeklētāju pieņemšana:
Darba dienās 8.00-12.00; 13.00-16.00

jekaterina.cvetkova@vilani.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Ikauniece Tālrunis: 64628034, 22386435 marite.ikauniece@vilani.lv 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čertogonova Tālrunis: 64662089  dzimtsaraksti@vilani.lv
Sociālais dienests  
Dienesta vadītāja Daila Strupiša Tālrunis: 64605830, 24844861 daila.strupisa@vilani.lv 
Sociālā darbiniece Aija Āboliņa Tālrunis: 26616884  
Sociālā darbiniece Ineta Kalniņa Tālrunis: 64628036, 27124933 ineta.kalnina@vilani.lv 
Sociālās palīdzības organizatore Marija Stafecka Tālrunis: 26680014 marija.stafecka@vilani.lv
Sociālā darbiniece Alla Stiuka Tālrunis: 26695551 alla.stiuka@vilani.lv 
Sociālās palīdzības organizatore Ieva Elste Tālrunis: 64615171  socialaisdienests@vilani.lv
Sociālā darbiniece Sokolku pagastā Ināra Repša Tālrunis: 64640376 inara.repsa@vilani.lv
Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā Mārīte Caune Tālrunis: 64640148 marite.vica@vilani.lv
 Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa  
Nodaļas vadītāja Iveta Piziča Tālrunis: 64628031  iveta.pizica@vilani.lv
Projektu vadītāja Karmena Kotāne Tālrunis: 64662086 karmena.kotane@vilani.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Erte Tālrunis: 64662086 laura.malinovska@vilani.lv
Iepirkumu speciāliste Agnese Gailuma Tālrunis: 64662086  vilani.iepirkumi@gmail.com
Plānošanas inženiere  Evita Uzuliņa Tālrunis:  64662086 evita.uzulina@vilani.lv
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 Klientu apkalpošanas speciāliste Regīna Jermaka

Tālrunis: 64662082 , 27875773
Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Darba laiks: darba dienās 8.00-12.00;13.00-17.00

vilani@pakalpojumucentri.lv  
 Speciālisti
Nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova

Tālrunis: 64662424

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Dekšāres pag. pārvaldē: 
otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
Apmeklēju pieņemšanas laiks Sokolku pag. pārvaldē:
trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
lidija.kuznecova@vilani.lv 
Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova Tālrunis: 64605833 izglitiba@vilani.lv 
Iedzīvotāju deklarēšanas speciāliste Anna Nazarova Tālrunis: 64605831  
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns Tālrunis: 26407705 vasilijs.arbidans@vilani.lv 
Darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža Tālrunis: 26641396  
Ielu tirdzniecības administratore Ērika Jermanova Tālrunis: 24864734  tirgus@vilani.lv
Datoru un datortīklu administrators Vasīlijs Soloveiko   vasilijs.soloveiko@vilani.lv

Labiekārtošanas darbu administratore

Marija Indāne Tālrunis: 29364254  
Pilsētas kapu uzraugs Biruta Spila Tālrunis: 26882875  

 

Viļānu novada pašvaldības policijas inspektori

 

Andris Strupītis

Tālrunis: 27124976

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Liepu ielā 2 A, Viļānos: 
pirmdienās no plkst.13.00 līdz 14.00

andris.strupitis@vilani.lv

Aldis Bokišs

Tālrunis: 29689874

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Liepu ielā 2 A, Viļānos: 
trešdienās no plkst.17.00 līdz 19.00

aldis.bokiss@vilani.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti

 

Viesturs Grūbe

 

Tālrunis: 67419000

 

viesturs@grubesbirojs.lv

Raivis Grūbe

raivis@grubesbirojs.lv

 

Vārds *
E-pasts *
Tēma *
Teksts *
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A