Kontakti

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Amats Vārds, uzvārds Kontaktinformācija

Domes priekšsēdētāja

 

Jekaterina Ivanova Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

Priekšsēdētājas vietniece

 Daiga Ceipiniece Tālrunis: 

Izpilddirektore

Inga Strūberga Tālrunis: 64662239
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.8.00-12.00
Ceturtdienās no plkst.8.00-12.00
Sekretāre Anna Strode Tālrunis: 64628033
Jurists Dmitrijs Orlovs  Tālrunis: 64662953
Juriste Marija Šļomina Tālrunis: 64662953
Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka Tālrunis: 64662026
Algu grāmatvede Dace Spila Tālrunis: 64605837
Nodokļu administratore Inna Ruba Tālrunis: 64628032
Kase Jekaterina Cvetkova

Tālrunis: 64628032
Apmeklētāju pieņemšana:
Darba dienās 8.00-12.00; 13.00-16.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Ikauniece Tālrunis: 64628034, 22386435
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čertogonova Tālrunis: 64662089
Sociālais dienests  
Dienesta vadītāja Daila Strupiša Tālrunis: 64605830, 24844861
Sociālā darbiniece Aija Āboliņa Tālrunis: 26616884
Sociālā darbiniece Ineta Kalniņa Tālrunis: 64628036
Sociālās palīdzības organizatore Marija Stafecka Tālrunis: 26680014
Sociālā darbiniece Alla Stiuka Tālrunis: 26695551
Sociālās palīdzības organizatore  Ieva Elste Tālrunis: 64628036
Sociālā darbiniece Sokolku pagastā Ināra Repša Tālrunis: 64640376
Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā Mārīte Vīča Tālrunis: 64640148
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas speciāliste Jūlija Krilkova

Tālrunis: 64662082
Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Darba laiks: darba dienās 8.00-12.00; 13.00-17.00

E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv

 Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa  
Vadītāja Iveta Piziča Tālrunis: 64628031
Projektu vadītāja  Līga Strode Tālrunis: 64662086
Sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva Tālrunis: 64662086
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska  Tālrunis: 64662086
Plānošanas inženieris Edgars Sermais Tālrunis: 64662086
 
Nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova

Tālrunis: 64662424

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Dekšāres pag. pārvaldē:
otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

Apmeklēju pieņemšanas laiks Sokolku pag. pārvaldē:
trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

Izglītības un kultūras lietu speciāliste  Ilga Morozova  Tālrunis: 64605833
Lauku attīstības speciāliste Zoja Golovļova

Tālrunis: 26088854

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Iedzīvotāju deklarēšanas speciāliste Anna Nazarova Tālrunis: 64605831
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns Tālrunis: 26407705
Darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža Tālrunis: 26641396
Ielu tirdzniecības administratore Ērika Jermanova Tālrunis: 24864734
e-pasts: tirgus@vilani.lv
Pilsētas kapu uzraugs Biruta Spila Tālrunis: 26882875

 

Viļānu novada pašvaldības policists

 

 Jānis Stafeckis

Tālrunis: 29689874
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.9.00-10.00
Liepu ielā 2A, Viļānos

 

Vārds *
E-pasts *
Tēma *
Teksts *
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A