Aktualitātes

Klāt jaunais mācību gads

Klāt jaunais mācību gads

Kokos lapas sāk zaudēt savu zaļo krāsu, kas lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanīgā tonī. Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads. Skolēniem un viņu vecākiem Zinību diena ir īpaši svētki. Nu jau tradicionāli šajā dienā skolas priekšā gan lielie, gan mazie audzēkņi, rudenīgās puķes rokās cieši turot, kāpj augšā Zinību kalnā. Kādam šī skolas diena ir pirmo reizi, bet kādam - pēdējo, tas šo dienu padara vēl īpašāku un svinīgāku. Mazos pirmklasniekus pie rokas ieved jau rūdītie divpadsmitie. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.

2018./2019. mācību gadu Viļānu vidusskolā uzsāka 477 skolēni un Dekšāru pamatskolā - 79 izglītojamie. Atkalredzēšanās prieks ar klasesbiedriem un draugiem valda ikvienā skolā, bet visīpašāk 1. septembrī jūtas pirmklasnieki. Uz pirmo klasi Viļānu vidusskolā dodas 40 audzēkņi un Dekšāru pamatskolā 7 skolēni.  Viļānu vidusskolā ir nokomplektētas trīs 1. klases - divas latviešu mācību valodas klases (30 skolēni) un viena krievu mācību valodas klase (10 skolēni). Viļānu vidusskolā ir nokomplektētas divas 10. klases ar kopējo skolēnu skaitu 42. Pagājušā gadā pamatizglītību ieguva 51 devīto klašu skolēns, no viņiem 41 absolvents izvēlējās turpināt mācības Viļānu vidusskolā. Viļānu novadā darbojas Viļānu vidusskola, Dekšāres pamatskola, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, Viļānu novada pašvaldības Sporta skola, Bērnu un jauniešu centrs, Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde un Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte". Aizvadītajā pavasarī no darba Viļānu vidusskolā atvadījās darbmācības skolotājs, informātikas skolotājs, mūzikas skolotāja, kristīgās mācības skolotāja, vācu valodas skolotāja, datortīkla un datorsistēmu administrators. Darba gaitas Viļānu vidusskolā šogad uzsāk sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja, mūzikas skolotāja un mājturības skolotājs. Šis gads Viļānu vidusskolai solās būt ļoti nozīmīgs, jo oktobra beigās gaidāma skolas akreditācija, kas notiek ik pēc sešiem gadiem. Pavasarī vienam no 36 divpadsmito klašu skolēniem, kurš būs uzrādījis vislabākās sekmes mācībās, tiks pasniegta Latvijas Finanšu ministrijas balva EUR 500 apmērā.

Visiem skolēniem vēlam, lai zināšanu apgūšanas prieks jūs pavada katru mācību dienu! Skolotājiem un skolas darbiniekiem - gūt gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par bērnu kvalitatīvu izglītību, drošību un veselību! Vecākiem - lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes! Lai ražīgs jaunais mācību gads!


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Litvjakova

2018-09-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A